We have added a universal translator from Google to this website so everybody can read the latest news and articles in their own language. The translator works reasonably well, but sometimes whole sentences are translated really funny. At least you know what the meaning was!!

<<< See the google translate module in the left menu bar
Přidali jsme univerzální překladatel z Google na tuto stránku takže každý může přečíst novinky a články v jejich vlastním jazyce. Překladač funguje poměrně dobře, ale někdy i celé věty jsou přeloženy opravdu legrační. Alespoň budete vědět, co byl smysl!

<<< Viz Google Translate modulu v levém menu Hemos añadido un traductor universal de Google a este sitio web para todo el mundo puede leer las últimas noticias y artículos en su propio idioma. El traductor funciona razonablemente bien, pero a veces se traducen frases realmente gracioso. Por lo menos sabes lo que el significado era! <<< Ver el traductor Google módulo de la izquierda en la barra de menús

Comments are closed.