Český překlad níže

VP-book-2015

 

Latest VP & KD 2015 News

Vyasa-puja Book

Deadline: 22 Feb 2015

Send offerings to: vyasapujabook@kksblog.com
“A new year with renewed opportunities for service! The annual occasion of celebrating the Vyasa-puja of Guru Maharaja is approaching. The Vyasa-puja book, containing offerings from disciples of Maharaja, is a wonderful way in which we as a spiritual family can come together for the glorification of the spiritual master. We hereby request everyone to take some time off their schedule and put down in written form some of that mercy which has been collected over the past year. Now is your chance to share it with others, to be included in our yearly book of offerings. Deadline is 22 Feb 2015. Don’t hesitate.”

Yudhisthira and Sutapa prabhu’s will again coordinate the production and publishing of the VP book.

Český překlad

Deadline: 22. februára 2015
Offeringy posielajte na: vyasapujabook@kksblog.com

Viac informácií: www.kksblog.com/vyasapuja/vyasapuja-book/

Nový rok s novou príležitosťou pre službu! Tohtoročná udalosť oslavy Vyasa Puje Guru Maharaja sa blíži. Kniha Vyasa Puja, ktorá obsahuje offeringy žiakov Maharaja, je úžasný spôsob, ktorým sa my ako duchovná rodina môže zísť spoločne pri oslavovaní duchovného učiteľa. Týmto chceme požiadať každého, aby na nejaký čas odložil svoje plány a v písomnej podobe napísal aspoň niečo o milosti, ktorú nazbieral v priebehu minulého roka. Teraz máte šancu sa o ňu podeliť s ostatnými v našej každoročnej knihe offeringov.

Neváhajte!

Yudhisthira a Sutapa Prabhu bude opäť koordinovať výrobu a publikovanie VP knihy.

Comments are closed.