Vyasa-puja Festival has been CANCELLED

Hare Krishna dear family.
Please accept our humble obeisances. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga.

Due to Kadamba Kanana Swami’s current health situation the Vyasa-puja festival in Radhadesh has been cancelled with immediate effect. This is unfortunate news, but the health of maharaja is vital at this moment. Thus we request everyone to respect this by not contacting him until he sends out his next health update by the weekend.

Maharaja’s health will become more clear after his second operation on Wednesday. Thereafter we will decide when and where we will organise a replacement disciples gathering which maharaja will attend – from June onwards.

Vyasa-puja should still proceed in principle and on the advice of Srila Jayadvaita Swami we encourage you all to promptly submit your vyasa puja offerings to vyasapujabook@kksblog.com, and begin to coordinate amongst your yatra for local vyasa puja celebrations on the actual tithi which is 1 day before the appearance day of Sri Gadhadhara Pandit –  5th May, or what is most convenient for your group. Please take photos and video clips which we will then show maharaja at the subsequent disciples gathering.

For those people who already planned to come and booked tickets for Vyasa puja; there will be one bus available (75 places) to bring you to the Kingsday festival in Amsterdam. Vraja Krsna prabhu will lead the Kingsday trip so it will still be a party.

We request people who already booked tickets and are definitively coming to Radhadesh to please contact Visakha at vyasapuja@kksblog.com to confirm and to request a place on the bus. Bus places will be given in order of registration and when there are empty places left to Radhadesh residents. Visakha will transfer all final registrations to Manu from the Radhadesh Guesthouse. The festival pricing has also changed so normal guesthouse rates apply. For more questions please contact guesthouse@radhadesh.com.

If you have donated for the festival, or already payed for accommodation then we will contact you personally about what to do with the donations. Because the kingsday will happen we still need to cover the expenses and the bus. But rest assured we have kept clear accounts and the money will go towards either the future disciples gathering or Maharaja’s health needs. We will request your consent either way.

Please be patient for any health updates.

Official health updates will be published on the profile of Kadamba Kanana Swami and by newsletters (sign up here: kkscontacts.com/register-contact)

Your servants
VP Team.

Zrušenie Vjása-púdža festivalu na Rádhádéši

Hare Krišna drahá rodina.
Prosíme, príjmite naše úctivé poklony. Všetka sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurangovi.

Kvôli súčasnému stavu zdravia Kadamba Kanana Swamiho sa festival Vjása-púdža ruší s okamžitým účinkom. Sú to nepriaznivé správy, ale mahárádžovo zdravie je v súčastnosti prvoradé. Preto Vás všetkých prosíme, aby ste to rešpektovali a nekontaktovali ho, kým nepošle ďalší zdravotný update koncom tohoto týždňa, ešte pred víkendom.

Mahárádžov zdravotný stav bude jasnejší po druhej operácii, ktorú absolvuje v stredu (dnes). potom sa rozhodneme kde a kedy zorganizujeme náhradné stretnutie žiakov, ktorého sa zúčastní aj mahárádža – najskôr v júni.

Vjása-púdža by v princípe mala pokračovať a na radu Jayadvaita Swamiho Vás prosíme, aby ste urýchlene zaslali svoje Vjása-púdža offeringy na vyasapujabook@kksblog.com, a začali v rámci Vašej játry koordinovať miestne Vjása-púdža oslavy, v deň tithi, čo je 1 deň pred zjavením Šrí Gádadhára Panditu – dňa 5. mája, alebo vtedy, keď to Vašej skupine vyhovuje najviac. Prosím, nafoťte a natočte video klipy, ktoré potom ukážeme mahárádžovi počas stretnutia žiakov.

Pre tých, ktorí plánovali na festival prísť a kúpili si letenky na Vjása-púdžu, ponecháme jeden autobus (75 miest), aby ste mohli ísť na festival Kingsday v Amsterdame. Vraja Krsna prabhu bude viesť Kingsday, takže párty bude tak či tak.

Žiadame, aby tí, ktorí si už kúpili letenky a definitívne na Rádhádéš pôjdu, aby skontaktovali Višaku na vyasapuja@kksblog.com, aby potvrdili svoju účasť a vyžiadali si miesto v autobuse. Miesta v autobuse budú pridelované podľa poradia, ako sa zaregistrijete, a ak zostanú nejaké voľné, budú k dispozícii pre obyvateľov Rádhádéšu. Višaka posunie všetky konečné registrácie Manuovi z Radhadesh Guesthoust. Ceny ubytovania sa tiež zmenili, čiže sa budú účtovať bežné ceny Guesthousu. Ak chcete získať viac informácii, kontaktujte prosím guesthouse@radhadesh.com.

Ak ste prispeli príspevkom na festival, alebo už zaplatili ubytovanie, potom Vás oslovíme osobne a dohodneme sa, čo spraviť s príspevkami. Pretože Kingsday sa bude diať, stále musíme pokryť náklady a autobus. Buďte si ale istí, že financie zostanú transparentné a peniaze sa použijú buď na stretnutie žiakov s mahárádžom alebo na pokrytie mahárádžovích zdravotných nákladov. V každom prípade, najskôr Vás požiadame o súhlas.

Prosím s trpezlivosťou počkajte na ďalšie informácie ohľadne mahárádžovho zdravia.

Officiálne updaty ohľadne zdravia budú zverejnené na profile Kadamba Kanana Swamiho alebo prostredníctvom newslettru (zaregistrovať sa môžete tu: kkscontacts.com/register-contact)

Vaši služobníci,
Tím VP

Comments are closed.